ŠIKANOVANIE SPOLUŽIAKOV

Bratislava,

Čo robiť so žiakom, ktorý šikanuje svojich spolužiakov? Dôkazy o tom existujú. Ako to riešiť s triednym učiteľom a vedením školy? Ako docieliť, aby bol takýto žiak čím skôr zo školy vylúčený?

Odpoveď

Vo všeobecnej rovine sa odpovedá veľmi ťažko. V každom prípade by takúto situáciu mal riešiť triedny učiteľ spolu s vedením školy a rodičmi zainteresovaných spolužiakov, prípadne aj so školským psychológom. Školský poriadok každej školy zvyčajne obsahuje aj postup, ako by mali kompetentní postupovať, aby sa šikana vyriešila. V každom prípade je potrebné prihliadnuť na závažnosť dôkazov o šikane. Ak má obeť na tele stopy po fyzickom šikanovaní, je možné a dokonca vhodné oznámiť to na polícii. Takéto konanie už totiž môže prerastať aj do trestného činu ublíženia na zdraví.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?