ROZVOD, SÚDNY ZNALEC A ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA

Bratislava,

Súdna znalkyňa z odboru psychológia pýta pri rozvode zdravotnú dokumentáciu. Má na to právo? Môžem si ju na stretnutí natáčať?

Odpoveď

Z vašej otázky dedukujem, že ste osobne účastníkom súdneho konania o rozvod manželstva. Občiansky súdny poriadok stanovuje, že účastníkovi konania môže súd uložiť, aby sa ustanovil k znalcovi, predložil mu potrebné predmety, podal potrebné vysvetlenia, podrobil sa lekárskemu vyšetreniu či krvnej skúške, alebo aby vykonal, či znášal iné úkony potrebné na podanie znaleckého posudku. Preto pokiaľ znalkyňu pribral do konania súd, aby vypracovala znalecký posudok, má právo zdravotnú dokumentáciu za týmto účelom od vás požadovať. 

 

Čo sa týka natáčania znalkyne na stretnutí, podľa ustanovení Občianskeho zákonníka by ste na svoje konanie potrebovali privolenie natáčanej osoby.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?