REMESELNÍK VZAL ZÁLOHU A PRÁCU NEVYKONAL

Bratislava,

Moja mama si u živnostníka objednala prácu a zaplatila mu zálohu 500 €. Remeselník prácu nevykonal a odmieta priznať, že peniaze dostal. Žiaľ, mama mu nevystavila žiadny doklad o vyplatení zálohy. Svedkom vyplatenia peňazí bol môj brat, máme aj SMS komunikáciu s páchateľom. Dohadovali sme sa s ním aj cez telefón, hovory sme ale nenahrávali. S bratom ako svedkom sme podali trestné oznámenie na polícii, bolo však zamietnuté. Dotyčný páchateľ totiž vypovedal, že moja mama si vymýšľa a ďalej sa to neriešilo. Čo môžeme robiť?

Odpoveď

Váš príbeh zachytáva často sa opakujúcu situáciu, kedy „stará škola“ dôveruje neserióznym podnikateľom. Bohužiaľ, veľa právnych možností, ako problém riešiť, vám neostalo. Aby sa nárok vašej mamy nepremlčal (lehota je v tomto prípade dva roky), odporúčam obrátiť sa na príslušný okresný súd. Bolo by vhodné, aby vašu mamu zastupoval kvalifikovaný právny zástupca, ktorý vám bude vedieť presne poradiť, aké dôkazy môžete v súdnom konaní uplatniť. Obecne platí, že môžete použiť svedecké výpovede, SMS správy aj nahrávky telefonických rozhovorov, keby ste nejaké mali. Príslušný súd rozhodne, ktoré dôkazy vykoná a uzná. Na základe toho rozhodne, či ste uniesli dôkazné bremeno a preukázali skutočnosť, že živnostník zálohu od mamy prevzal, ale prácu nevykonal. 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?