PRIVOLANÁ HLIADKA

Bratislava,

Ak policajná hliadka porušuje moje práva, smiem privolať ďalšiu hliadku?

Odpoveď

Samozrejme, ak policajná hliadka porušuje vaše práva, máte právo zavolať ďalšiu hliadku polície.

Dôležitá je však skutočnosť, že druhú hliadku polície si sami priamo nezavoláte. V prvom rade sa dovoláte na operačné stredisko polície alebo na dispečing.

Záleží teda od konkrétneho dispečera, ako situáciu vyhodnotí. Existujú dve možnosti:

a) Dispečing pošle ďalšiu hliadku na miesto incidentu. Netreba však byť príliš optimistický. Druhá hliadka zrejme výrazným spôsobom nezasiahne do situácie, ale v horšom prípade sa postaví na stranu prvej hliadky. Poučia vás, že pokiaľ sa vám v ich postupe niečo nepozdávalo, máte právo sťažovať sa u nadriadených, prípadne na inšpekcii Ministerstva vnútra.

b) Dispečing vám oznámi, že na mieste už je hliadka, ktorá situáciu rieši, a teda nie je dôvod vyslať ďalšiu hliadku.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?