PRÍTOMNOSŤ POLICAJTA PRI ODBERE KRVI

Bratislava,

Má policajt právo byť prítomný pri odbere krvi, keď som odmietol dychovú skúšku?

Odpoveď

Policajt je oprávnený vyžadovať odber krvi. Zákon mu ale neustanovuje právo byť pri odbere priamo účastným.  V praxi záleží na tom, koľko toho podozrivý vypil alebo užil a ako sa správa k svojmu okoliu - či neohrozuje život, zdravie alebo majetok tretích osôb. Podstatný rozdiel nastane, ak bude osoba zaistená podľa Trestného poriadku. Čiže keď je človek zadržaný z dôvodu spáchania trestného činu v súvislosti s užitím alkoholu alebo inej návykovej látky.  V prípade zadržania osoby podľa Trestného poriadku môžu totiž policajti vyžadovať svoju prítomnosť pri odbere krvi zadržanej osoby.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?