PREVOZ ZRANENÉHO POD VPLYVOM ALKOHOLU

Bratislava,

Ako budú policajti riešiť, ak ma zastavia, keď prevážam človeka v ohrození života na pohotovosť a som pritom pod vplyvom alkoholu?

Odpoveď

Policajti by pravdepodobne na miesto privolali záchrannú zdravotnú službu a vám by zakázali ďalšiu jazdu, prípadne umožnili odviezť auto na najbližšie bezpečné miesto. Mohli by vás tiež sprevádzať do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, alebo dopraviť zranenú osobu do nemocnice vlastným vozidlom. Záviselo by to hlavne od vážnosti zdravotného stavu zraneného a od toho, či je vaša schopnosť viesť motorové vozidlo znížená.

Obecne platí, že ak si vedome sadáte za volant po požití alkoholu, tak sa podľa obsahu alkoholu v krvi dopúšťate buď priestupku, alebo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vami opisovaná situácia by sa však dala posudzovať ako konanie v krajnej núdzi. V tom prípade by bola protiprávnosť priestupku alebo trestného činu vylúčená. Museli by ale byť kumulatívne splnené tri základné podmienky:

a) konanie odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom,

b) týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil,

c) toto nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak.

Ak teda budete spĺňať vyššie uvedené podmienky, nikto vás za priestupok šoférovania pod vplyvom návykovej látky nebude postihovať. 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?