PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI

Bratislava,

Keď ma vyzve policajt, aby som sa preukázal, stačí, ak nahlásim údaje, alebo sa musím preukázať dokladom totožnosti?

Odpoveď

Policajt má právo vyzvať vás, aby ste sa preukázali dokladom totožnosti (občiansky preukaz, pas, doklad o pobyte cudzincov), ak je to potrebné na plnenie úloh podľa zákona o policajnom zbore. Pri strate, odovzdaní alebo odcudzení osobných dokladov sa môžete preukázať aj potvrdením. Preukázať sa môžete aj preukazom poslanca NR SR, člena vlády, sudcu, prokurátora, príslušníka ozbrojeného zboru alebo príslušníka NBÚ. Ak pri sebe práve nemáte doklad totožnosti, môžete policajtovi inak vierohodne preukázať meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska. Či to však bude stačiť, záleží už na policajtovi. Ak odmietnete preukázať svoju totožnosť, alebo sa neviete preukázať, môže vás policajt predviesť na útvar Policajného zboru za účelom zistenia vašej totožnosti. V prípade, že do 24 hodín vašu totožnosť nezistí, vás musí prepustiť. Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení noviel, § 18

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?