PREKROČENIE RÝCHLOSTI BEZ POKUTY

Bratislava,

Je pravda, že pri prekročení rýchlosti do 6 km/h nie je policajt oprávnený uložiť blokovú pokutu, ale musí priestupok riešiť napomenutím?

Odpoveď

Áno, prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou či dopravným zariadením do 6 km/h v obci aj mimo obce by sa malo riešiť len napomenutím.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?