PREKÁŽKA CESTNEJ PREMÁVKY

Bratislava,

Dobrý deň, mám staré auto, ktoré sa mi často kazí.  Bojím sa, že sa stane porucha napríklad na hlavnej ceste prvej triedy, odstavím ho na krajnicu a čiastočne bude zasahovať do pruhu, v ktorom sa jazdí, koľko ho tam môžem nechať odstavené ?

Takéto vozidlo podľa Vášho opisu tvorí jednoznačne prekážku v cestnej premávke. Podľa zákona č. 8/2009 Z. z., ten kto spôsobil prekážku cestnej premávky je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak by ste tak neurobili, je to povinný urobiť správce cesty - na Vaše náklady.

Ak ju bezodkladne neodstránite, ste povinný ju označiť a oznámiť to polícii. Prekážka na ceste musí byť označená tak, aby ju mohli ostatní účastníci cestnej premávky včas spozorovať.

Ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky, môže o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt; také vozidlo odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa Policajný zbor alebo správca cesty podľa rozhodnutia policajta. Ak ide o vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste, o odstránení vozidla rozhodne policajt, ak tak neurobil skôr ten, kto prekážku spôsobil, alebo správca cesty.

Viac informácií v § 43, zákona č. 8/2009 Z. z.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?