PREDBIEHANIE TRAKTORA NA ZÁKAZE PREDCHÁDZANIA

Bratislava,

Dobrý deň, je možné predchádzať traktor, alebo iné podobne pomaly sa pohybujúce vozidlo, cyklistu alebo chodca na mieste kde je použitá značka pozdĺžna súvislá čiara alebo značka zákaz predchádzania ?

Značka zákaz predchádzania (č. B 29a) v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z. zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať. Vo vašom prípade teda traktor predbiehať nemôžete, cyklistu alebo chodca alebo motocykel bez postranného vozíka predchádzať môžete.

Značka Pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1a) sa zas používa na oddelenie jazdných pruhov s protismernou premávkou a na oddelenie radiacich pruhov pred križovatkou.Vodič musí ísť vpravo od tejto značky. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke tiež stanovuje situácie, za ktorých vodič nesmie predchádzať:

  • ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie,
  • ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť,
  • ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky,
  • ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu vyznačenom na vozovke v tom istom smere jazdy,
  • cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh; to neplatí v prípade predchádzania vpravo, kedy sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy.
  • po krajnici; to neplatí pri predchádzaní vpravo, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca  idúceho po krajnici a cyklistu alebo vodiča malého motocykla jazdiaceho po krajnici,
  • pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla,
  • pri jazde cez železničné priecestie,
  • ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr,
  • na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.

 

 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?