PRÁVO NA KÓPIU SPISU

Bratislava,

Pred niekoľkými rokmi sa stala nehoda, pri ktorej tragicky zahynul môj vzdialený príbuzný. Máme ja alebo jeho priami príbuzní nárok na kópiu vyšetrovacieho spisu, ktorý je už niekoľko rokov uzavretý?

Odpoveď

Do spisov je oprávnený nazerať iba poškodený. Ten je v zákone definovaný ako osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda, alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.

Rodinné väzby preto nie sú dôležité. Podstatné je, či ste vy alebo niekto z príbuzenstva boli v trestnom konaní pri vyšetrovaní nehody evidovaní ako poškodené osoby. Ak áno, na vyhotovenie vyšetrovacieho spisu na svoje náklady máte právo a môžete oň žiadať. Samozrejme, ak spis nebol medzičasom v zákonnej lehote skartovaný.

Pokiaľ ste vy ani nikto zo spomínaných príbuzných nemali v trestnom konaní postavenie poškodeného, nemáte na kópiu vyšetrovacieho spisu právo a nemôžete do spisu ani nahliadať. 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?