Práva pracovníka SBS

Bratislava,

Aké práva má pracovník SBS? Môže ma zadržať alebo prehľadávať? Vzťahujú sa jeho práva len na lokalitu spoločnosti, pre ktorú pracuje, alebo aj na verejné priestranstvá?

Odpoveď

Príslušník SBS nemá postavenie verejného činiteľa. Zákon o SBS ho ale oprávňuje zadržať vás na čas nevyhnutný do príchodu policajta, ak ste boli pristihnutý pri páchaní priestupku či pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu a odmietate preukázať svoju totožnosť. Oprávnenia príslušníka SBS sa vzťahujú aj na verejne prístupné miesta, ak SBS vykonáva ochranu majetku, ktorý sa na takomto mieste nachádza.

 

Ak chcete vedieť viac o právomociach príslušníka SBS, obráťte sa na zákon č. 473/2005 Z. z., menovite § 50 ods. 4.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?