PRÁVA MESTSKEJ POLÍCIE

Bratislava,

Môže si mestský policajt vypýtať občiansky preukaz? Má právo zaparkovať služobným vozidlom v strede križovatky? Kde môžem nahlásiť priestupok, ktorého sa dopustil príslušník mestskej polície?

Odpoveď

Príslušník obecnej polície je oprávnený požadovať preukázanie totožnosti od občana len v troch prípadoch: a) keď je osoba pristihnutá pri spáchaní priestupku, b) keď sa od nej požaduje vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa a c) keď vyzve hľadanú osobu, aby preukázala svoju totožnosť. V iných prípadoch občan povinnosť ukazovať občiansky preukaz mestskému policajtovi nemá.

Čo sa týka parkovania služobného vozidla obecnej polície v strede križovatky, ak policajt nechal svoje auto bez dozoru na mieste, kde podľa zákona stáť nemalo, porušuje pravidlá cestnej premávky. Podľa zákona o obecnej polícii musí jej príslušník dodržiavať zákony a dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú. Nesmie pripustiť, aby v súvislosti s činnosťou obecnej polície vznikla bezdôvodná ujma a musí dbať, aby prípadný zásah do práv a slobôd občanov neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom. Ak sa tak nedeje, môžete sa na jeho nezákonné alebo nedôstojné konanie sťažovať jeho priamemu nadriadenému, starostovi alebo na príslušnom útvare Policajného zboru.   

 

Pre viac informácií si pozrite zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?