POVOLENÉ OSVETLENIE VOZIDLA

Bratislava,

Môže mi policajt uložiť pokutu, ak na palubnej doske kamióna používam svetlá bielej, modrej a červenej farby? Svetlá majú zreteľné hranice, neblikajú a svietia naraz. 

Odpoveď

Na vozidlách sa smú počas prevádzky v cestnej premávke používať len svetelné zdroje a zariadenia v počte a farbe vyžarovaného alebo odrážaného svetla, ktoré sú pre daný druh a kategóriu vozidla predpísané. Súčasne musia spĺňať ustanovené technické požiadavky, teda musia byť homologizované alebo typovo schválené ES. Iné svetelné zariadenia nesmú byť na vozidle umiestnené. Vami uvádzané osvetlenie nie je povolené a hrozí vám zaň pokuta. 

Pre viac informácií si pozrite Vyhlášku MDPaT SR č. 464/2009 Z. z., konkrétne § 7 vyhlášky.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?