POVINNOSŤ ZASTAVIŤ NA ZNAČKE STOP A NÁLEŽITÝ ROZHĽAD

Bratislava,

Možem dostať pokutu na značke STOP, ak som zastavil za prvým vozidlom a mal som dostatočný výhlad aj za prvým vozidlom a išli sme súčasne obe vozidla? Vodorovná značka nebola žiadna.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v § 20 ods. 4 ustanovuje, že na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad. Preto, ak ste splnili túto podmienku a mali ste dostatočný výhľad aj za prvým vozidlom nemali by ste dostať pokutu, ani iný postih.

Zákon stanovuje ako najdôležitejšiu podmienku okrem povinnosti zastaviť vozidlo aj "náležitý rozhľad", preto ak ako tvrdíte, že ste mali dostatočný výhľad, nemusíte zastavovať ako prvý v poradí. Všetko závisí od konkrétnej situácie, predpisy neustanovujú, ako ďaleko je od križovatky náležitý rozhľad, ak tam navyše nie je vodorovná značka.

Vždy si treba ale uvážiť skutočnosť, či výhľad je naozaj dostatočne dobrý, aby ste bezpečne mohli prejsť cez križovatku alebo z vedľajšej cesty na hlavnú komunikáciu. A nielen preto, že za porušenie tejto povinnosti sú vysoké sankcie. Značka "Stoj, daj prednosť v jazde" býva väčšinou umiestnená na takých miestach, kde je vysoké riziko havárie a kde je to nevyhnutné pre bezpečnosť cestnej premávky.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?