POVINNOSŤ PREDAVAČKY PREVZIAŤ MINCE

Bratislava,

Dobrý deň, dnes mi predavačka odmietla zobrať centy nižšiej hodnoty (1,2,5,10), že ich má veľa. Potom som išiel k tým samoobslužným strojom a predavačka na mňa zhúkla či som ju nepočul. Je to jej povinnosť zobrať centy nižšiej hodnoty ? Ak áno, plati to aj pri samoobslužných pokladniach ?

Ak ste mali menej ako 50 kusov mincí nižšej nominálnej hodnoty, spomenutá pani predavačka nemala žiaden zákonný dôvod tieto peniaze odmietnuť a bola povinná prijať platbu v týchto minciach.

Podľa zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov je v Slovenskej republike pri peňažných platbách v hotovosti zakázané bez zákonného dôvodu odmietnuť prijatie zákonných platidiel v ich nominálnej hodnote. To sa vzťahuje na eurobankovky a euromince všetkých nominálnych hodnôt.

V zmysle § 17a ods. 2 zákona o NBS sú právnické osoby a fyzické osoby v Slovenskej republike pri peňažných platbách vykonaných odo dňa zavedenia eura povinné prijímať zákonné platidlá, a odmietnuť ich prijatie môžu len podľa osobitných predpisov platných v eurozóne a v rozsahu vymedzenom týmito osobitnými predpismi, ako aj za podmienok ustanovených zákonom alebo inými osobitnými predpismi.

 V zmysle uvedených európskych a slovenských právnych predpisov môžu fyzické osoby a právnické osoby (okrem NBS a bánk) pri jednej peňažnej platbe v hotovosti odmietnuť len prijatie platných zberateľských euromincí vyrobených z drahých kovov (§ 17a ods. 3 zákona o NBS). Okrem toho môžu fyzické osoby a právnické osoby (okrem NBS, bánk, iných vykonávacích inštitúcií pre prevody peňažných prostriedkov a pôšt) pri jednej peňažnej platbe v hotovosti odmietnuť aj prijatie viac ako 50 kusov euromincí [čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01)].

Zdroj: NBS

http://www.nbs.sk/sk/faq/faq-skupina-otazok/_bankovky-a-mince

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?