POVINNOSŤ ODHŔŇAŤ SNEH Z CHODNÍKA

Bratislava,

Mám povinnosť upratovať a odhŕňať chodník, ktorý je pred mojou nehnuteľnosťou, ale patrí mestu?

Odpoveď

Áno. Stále platí právny stav uvedený v § 9 ods. 2 druhá veta zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (známeho tiež ako Cestný zákon). Podľa neho sú vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v súvislom zastavanom území a hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, povinní bez prieťahov odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Aby toho nebolo málo, podľa § 9a ods. 4 Cestného zákona majú vlastníci, správcovia alebo užívatelia spomínaných nehnuteľností zodpovednosť za škody, zapríčinené závadami v schodnosti na priľahlých chodníkoch vzniknutých znečistením, poľadovicou alebo snehom, ktoré neboli bez prieťahov odstránené. 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?