POVINNÁ STK S OMEŠKANÍM

Bratislava,

Pracujem v zahraničí, no jedno auto mám aj na Slovensku. Môžem byť sankcionovaný, ak prídem na povinnú STK s niekoľkomesačným omeškaním z dôvodu vycestovania?

Odpoveď

Zákon nerozlišuje, či auto používate alebo nie. Nezáleží ani na tom, či ste na termín STK zabudli, boli v cudzine, alebo sa mu úmyselne vyhýbate. Každé vozidlo prihlásené v evidencii jednoducho musí v stanovených termínoch absolvovať predpísané kontroly. 

Stanica technickej kontroly vás neodmietne, ani keď prídete po termíne. Dostanete však pokutu od odboru cestnej dopravy príslušného okresného úradu. Výška sankcie je 166 € za každé vozidlo. Preto vám odporúčam dodržiavať zákonné lehoty kontrol. Alebo auto, s ktorým nejazdíte, dočasne vyraďte z evidencie.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?