PORUCHA VOZIDLA V DIAĽNIČNOM TUNELI

Bratislava,

Dobrý deň, chcel som sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, že sa mi pokazí vozidlo pri prejazde diaľničným tunelom, napríklad na Branisku. Sú nejaké povinnosti, ktoré mám dodržiavať, alebo mám len čakať pri vozidle, kým príde odťahovka ?

Zastavenie vozidla v tuneli upravuje § 26 zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Podľa neho, ak pri jazde v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie. Ďalej je povinný vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli, a ak to okolností vyžadujú, máte právo zastavovať iné vozidlá.

Zároveň však musíte oznámiť najlepšie telefonicky zastavenie vozidla v tuneli osobe vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela. Samozrejme v tuneli nesmiete v žiadnom prípade fajčiť alebo manipulovať s otvoreným ohňom. Na pokyn osoby vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela musíte opustiť vozidlo a sústrediť sa do miest na to určených, prípadne tunel opustiť.

Na druhej strane, ak to nie je nevyhnutné, prepravované osoby nesmú z vozidla vystupovať a pohybovať sa po vozovke. Také osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?