POLICAJTI A ELEMENTÁRNA SLUŠNOSŤ PRI CESTNEJ KONTROLE

Bratislava,

Policajti ma raz počas búrky odstavili na kraji cesty. Asi dve minúty som čakal, kým prídu. Oni však len sedeli vo svojom aute. Potom ma ampliónom vyzvali, aby som pristúpil k ich vozidlu a predložil doklady. Následne som asi 10 minút stál na daždi, kým oni si dačo preverovali cez vysielačku. Bol postup policajtov v poriadku?

Odpoveď

Policajt je podľa § 8 ods. 1 zákona č. 171/1993 pri vykonávaní služobnej činnosti povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby. Nesmie pripustiť, aby osobe vznikla bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného služobnou činnosťou. Policajt je tiež povinný dodržiavať etický kódex.

Myslím, že policajti mali k vášmu autu pristúpiť a osobne vás požiadať o predloženie dokladov. Ani v prípade nepriaznivého počasia im nič nebránilo v tom, aby si od vás doklady osobne vyžiadali a následne ich prelustrovali vo svojom služobnom aute, zatiaľ čo vy by ste čakali vo vašom vozidle. Taká je bežná prax, a tak velí aj elementárna slušnosť. 

Vy ste sa, žiaľ, stretli s neslušnými a nevychovanými policajtmi. Ich chovanie hraničilo so šikanovaním vašej osoby.

Na výzvu policajta ste povinný zastaviť, nie ste ale povinný z auta vystúpiť bez toho, aby k vám policajt pristúpil a vyzval vás na to. Nabudúce vám odporúčam, aby ste si počkali, kým policajt osobne pristúpi k vášmu vozidlu a prednesie svoju požiadavku. Určite nie ste povinný na výzvu policajta pristupovať k jeho služobnému vozidlu. On chce niečo od vás, nie vy od neho. Je to záležitosť elementárnej slušnosti. 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?