POLICAJT ODMIETOL VYPOČUŤ SVEDKA

Bratislava,

Ako postupovať, ak policajný vyšetrovateľ napriek našej žiadosti nevypočul kľúčového svedka?

Odpoveď

Podľa Trestného poriadku objasňujú orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou okolnosti, ktoré svedčia proti obvinenému, ako aj tie v jeho prospech. V oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.

Právo navrhovať dôkazy majú aj strany trestného konania, aby bola zachovaná zásada rovnosti zbraní. Je na rozhodnutí policajta, či takéto dôkazy vykoná. Ak však vašej žiadosti nevyhovie, máte právo žiadať dozorujúceho prokurátora o prešetrenie postupu policajta – či neprišlo k nesprávnemu úradnému postupu, keď vami navrhovaný dôkaz nevykonal. Ak by vám dozorujúci prokurátor nevyhovel, máte právo žiadať preskúmať jeho postup u nadriadeného prokurátora.

Ak by svedectvo bolo v trestnom konaní dôležité pre rozhodnutie vo veci, máte tiež možnosť žiadať predvolanie svedka  na hlavné pojednávanie. Tam bude môcť vypovedať priamo pred sudcom.

V tom prípade sa policajt, respektíve dozorujúci prokurátor, ktorý bude žalobu na príslušnom súde zastupovať, dostane do nevýhodnej situácie. Nebude totiž vedieť, čo takýto svedok bude vypovedať. Ohrozí tak úspech obžaloby. 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?