POLICAJT NA SÚKROMNOM POZEMKU

Bratislava,

Mal policajt právo vstúpiť na môj pozemok, keď ho susedia privolali, lebo sme mali hlasnejšie pustenú hudbu? Policajti prišli do dvora a nútili ma otvoriť dvere domu. Postupovali drzo.

Odpoveď

Trestný poriadok stanovuje, že policajt môže vstúpiť do obydlia, iných priestorov alebo na pozemok len vtedy, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života alebo zdravia osôb alebo na ochranu štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu majetku, alebo ochranu práv a slobôd iných najmä vtedy, ak ide o obydlie alebo iné priestory, alebo pozemok osoby pristihnutej pri trestnom čine. Na váš pozemok môže policajt vstúpiť aj vtedy, ak bol vydaný príkaz na zatknutie alebo príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody osoby, ktorá sa tam zdržuje, alebo ak treba predviesť obvineného alebo svedka, ktorý sa tam zdržuje.

Policajt je oprávnený vstúpiť do vášho obydlia a na váš pozemok len pri splnení vyššie uvádzaných zákonných dôvodov. Môže totiž konať len to, čo mu zákon dovoľuje. Zdá sa, že vo vašom prípade nenastala žiadna z vyššie uvedených zákonných skutočností, a preto policajti neboli oprávnení na váš pozemok vstúpiť.

Ak sa tak stalo, konali protiprávne a môžete na nich podať sťažnosť u ich priameho nadriadeného, prípadne požadovať prešetriť ich postup na inšpekcii MV SR.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?