POLICAJT CÍTI MARIHUANU

Bratislava,

Reagujem na váš článok http://www.matepravo.sk/clanok/policajt-a-kontrola-vackov/. Čo v prípade, že policajt prehlási, že cíti marihuanu. Som presvedčený, že nemá čo cítiť, nefajčím pri zákroku, ani pred ním. A následne, keď ma vyzve, aby som vyložil obsah vačkov, podľa paragrafu 89 odmietnem vydať veci, ktoré mám pri sebe. Aký je ďalší postup polície? Má právo, keď nemám žiaden záznam odviesť ma na policajnú stanicu?

Ak policajt prehlási že cíti marihuanu, tak vy mu môžete odpovedať, že vy žiadnu necítite. Pre posúdenie predmetnej veci by bolo rozhodujúce, či policajt vykonáva voči vám  služobný zákrok oprávnene, v súlade s ustanoveniami zákona o Policajnom zbore (zák. č. 171/1993 Z. z., v znení neskorších predpisov) a v dôsledku toho, či požíva aj ochranu verejného činiteľa.

V danej súvislosti treba pripomenúť, že služobný zákrok podľa § 9 ods. 3 zák. č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť policajta, pri ktorom sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby. Už bezdôvodné zastavenie občana a jeho prehliadka by boli zásahom do ústavou garantovaných práv a slobôd jednotlivca. Práve vzhľadom na skutočnosť, že služobným zákrokom sa zasahuje do dôležitej oblasti ústavou garantovaných práv a slobôd jednotlivca, nemôže policajt vykonať kedykoľvek služobný zákrok. Nie je ani ponechané na voľnej úvahe, či služobný zákrok môže, alebo nemusí vykonať. Ak je zákonná dôvodnosť na vykonanie služobného zákroku, vtedy policajt v službe služobný zákrok musí vykonať a naopak jeho nevykonanie by bolo porušením povinnosti policajta.

Ustanovenie § 9 ods. 1 zákona o Policajnom zbore (zák. č. 171/1993 Z. z., v znení neskorších predpisov) jednoznačne ukladá policajtovi v službe povinnosť v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania. Týmto je vymedzená zákonná dôvodnosť služobného zákroku. V opačnom prípade vás nemôže žiadnym spôsobom obmedzovať.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?