POKUTA ZA ŽLTÚ REFLEXNÚ VESTU

Bratislava,

Môžem byť pokutovaný za žltú reflexnú vestu namiesto oranžovej?

Odpoveď

Povinná výbava vozidla musí podľa vyhlášky č. 464 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií z 3. novembra 2009 obsahovať bezpečnostný reflexný odev. Vyhláška neurčuje, akej farby má reflexný odev byť, musí však spĺňať normu STN EN 471. Okrem vesty môžete používať aj overal, nohavice, bundu alebo pláštenku. Samozrejme, vesta je asi najpraktickejšia. 

Keďže vyhláška neurčuje farbu reflexného odevu, nemôžete byť za žltú vestu sankcionovaný. Podstatné je, aby bol váš bezpečnostný odev vybavený reflexnými prvkami, spĺňajúcimi vyššie uvedené slovenské technické normy.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?