POKUTA ZA SVIETENIE LASEROM

Bratislava,

Môjmu známemu nedávno do domu nabehli traja policajti s tým, že dostali hlásenie, že jeho syn svieti z okna na ulicu zeleným laserom. S policajtmi sa vraj vôbec nedalo jednať. O týždeň známemu prišlo predvolanie na policajnú stanicu, kde musel zaplatiť pokutu 100 €. K tomu ešte dostal predvolanie na sociálku. Bol postup policajtov a udelený trest v poriadku?

Odpoveď

Policajti mohli k domu vášho známeho prísť, zazvoniť a žiadať vysvetlenie situácie. Viac nie. Bez súdneho povolenia na vstup do obydlia za účelom domovej prehliadky, ktoré v tomto prípade nemali, nemohli na súkromný pozemok svojvoľne vstúpiť. Ak ich však vlastník nehnuteľnosti do domu pustil dobrovoľne, je to jeho rozhodnutie. 

Policajti sa vstupu na súkromný pozemok domáhať môžu, majiteľ však nie je povinný ich pustiť. Samozrejme, s výnimkou krajných situácií – ak je ohrozený život a zdravie osoby, ktorá sa v nehnuteľnosti nachádza, alebo hrozí škoda na majetku. Ani jeden z týchto prípadov sa však netýka vami opisovanej situácie.

Policajti pravdepodobne od niekoho zo susedstva dostali podnet na konanie o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Ďalší ich postup sa riadil priestupkovým zákonom a správnym konaním. 

Ak by váš známy odmietol uhradiť pokutu, policajti by museli realizovať celé správne konanie o priestupku vrátane dokazovania a podobne. Podľa môjho názoru by v tomto konaní ťahali za kratší koniec, lebo by nemali žiadne dôkazy, ktorými by vedeli preukázať, že niekto laserom svietil. Ak by to preukázali, museli by dokázať, ktorá osoba, nachádzajúca sa v predmetnom dome, to bola.

Vo väčšine prípadov sa preto policajti snažia situáciu vyriešiť blokovou pokutou. Pokiaľ pokutu uhradíte dobrovoľne, nie je možné sa voči nej odvolať. Preto policajti radi využívajú tento postup a snažia sa vec čo najskôr uzavrieť. Ak by váš známy pokutu uhradiť odmietol, policajti by vec pravdepodobne postúpili na priestupkové oddelenie príslušného okresného úradu.

Ak policajti neporušili zákaz vstupu na súkromný pozemok, teda ak ich váš známy vpustil dobrovoľne, tak priestupok riešili v súlade so zákonmi. Váš známy im v tom pravdepodobne vychádzal v ústrety, čo nemusel. Dobrovoľná úhrada blokovej pokuty je len jeho vec.Ak policajti neporušili zákaz vstupu na súkromný pozemok, teda ak ich váš známy vpustil dobrovoľne, tak priestupok riešili v súlade so zákonmi. Váš známy im v tom pravdepodobne vychádzal v ústrety, čo nemusel. Dobrovoľná úhrada blokovej pokuty je len jeho vec.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?