POKUTA ZA PREKROČENIE RÝCHLOSTI NA BICYKLI

Bratislava,

Môžem dostať v obci pokutu za prekročenie rýchlosti na bicykli?

Odpoveď

Ak sa cyklista priamo zúčastňuje cestnej premávky, je jej účastníkom v celom rozsahu práv a povinností, ktoré sa na takéhoto účastníka cestnej premávky vzťahujú.

Podľa zákona o cestnej premávke sa bicykel považuje za nemotorové vozidlo a vodičom je každá osoba, ktorá ho vedie. Povinnosťou vodiča je jazdiť v obci rýchlosťou najviac 50 km/h. Ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km/h.

Aj pre cyklistu ako vodiča nemotorového vozidla teda platia a vzťahujú sa na neho povinnosti ohľadom maximálnej dovolenej rýchlosti.

Samozrejme, môže byť kontrolovaný príslušníkmi polície aj za iným účelom, ako je požitie alkoholu alebo inej návykovej látky, technický stav bicykla, technika jazdy a pod. Sazby pokút za prekročenie maximálne povolenej rýchlosti sú platné v celom rozsahu tak pre vodiča motorového vozidla ako aj pre cyklistu ako vodiča nemotorového vozidla, a to bez výnimky.

 

Z. z. o cestnej premávke v znení noviel, zákon č. 8/2008, § 2 ods. 2 písm. m, u, v, § 16 ods. 4

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?