POKUTA ZA NATÁČANIE ŽARTOVNÉHO VIDEA

Bratislava,

Sme skupina ľudí, ktorá vytvára žartovné videá. Porušujeme zákon, ak sa s PET fľašou plnou vody postavíme ku kvetináču alebo k rohu budovy a začneme napodobňovať človeka, ktorý vykonáva malú potrebu na verejnosti? Hrozí nám za to pokuta?

Odpoveď

Ako sa hovorí, každá sranda niečo stojí. Myslím ale, že cena za uvedené konanie by nebola nijako vysoká. Zákon by ste neporušili a nenaplnili by ste ani skutkovú podstatu priestupku. Aby sa jednalo o priestupok, musia byť okrem iného splnené dva materiálne znaky  ̶  zavinené konanie vo forme úmyslu alebo nedbanlivosti a škodlivosť ako znak priestupku, ktorá vyjadruje stupeň spoločenskej nebezpečnosti protiprávnenho konania. Myslím, že obidve spomínané zložky by u vás absentovali. Mohli by vás preto maximálne predvolať na políciu alebo priestupkové oddelenie okresného úradu na podanie vysvetlenia.

Pre viac informácií si pozrite § 2 ods. 1 a § 47 ods. 1 písm. c) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?