POKUTA ZA JAZDU BEZ ZADNÝCH SEDAČIEK

Bratislava,

Môže ma policajt pokutovať za jazdu s odstránenými zadnými sedačkami, ak ich nevyužívam a jazdíme v aute maximálne dvaja?

Odpoveď

Vodič je podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke povinný použiť na jazdu vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke. Podrobnosti o prevádzke vozidiel upravuje zákon č. 725/2004 Z. z. a vyhláška MDPaT SR č. 464/2009 Z.z.

Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke a jeho výbava musí zodpovedať stavu, v ktorom bolo schválené. Ak odstránite zadné sedačky v aute (myslím tým osobné vozidlo kategórie M1,), neporušíte tým žiadne zákonné ustanovenie a nemôžete byť sankcionovaný. Vozidlo ani jeho výbavu ste totiž nezmenili takým spôsobom, aby nezodpovedalo stavu, v ktorom bolo vozidlo schválené. Samozrejme, v aute bez zadných sedačiek nemôžete prepravovať viac ako dvoch ľudí.

Okrem toho, vždy môžete tvrdiť, že ste práve prepravovali veci, ktoré si demontáž zadných sedadiel vyžadovali, alebo ste zadné sedadlá demontovali z dôvodu ich servisu.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?