POKUTA ZA FAJČENIE NIE OD POLICAJTA

Bratislava,

V okolí našej fakulty chodia páni, ktorí sa preukazujú akýmsi preukazom a vyberajú pokuty za fajčenie v blízkosti školy. Môže to robiť aj niekto iný ako policajt?

Odpoveď

Fajčenie na verejných miestach je regulované Zákonom o ochrane nefajčiarov a všeobecne záväznými nariadeniami (VZN) obce. Neviem, kde sa nachádza vaša fakulta, odporúčam vám ale pozrieť si VZN príslušného mesta. Dozviete sa z nich, v akej vzdialenosti od fakulty môžete fajčiť. 

Každý, kto poruší zákaz fajčenia, sa dopúšťa priestupku a môže dostať pokutu až do výšky 497 €. Dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov kontroluje okrem policajného zboru aj Slovenská obchodná inšpekcia, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, orgány verejného zdravotníctva, obec a prevádzkovatelia železničnej, autobusovej a ostatnej pravidelnej osobnej dopravy. Fajčiarov v blízkosti vašej fakulty preto môže kontrolovať a pokutovať aj niekto iný, nielen policajt.

Pre viac informácií si pozrite § 7 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?