POKUTA ZA CHÝBAJÚCI OBČIANSKY PREUKAZ

Bratislava,

Môže mi policajt dať pokutu, ak pri sebe nemám občiansky preukaz?

Odpoveď

Žiadny zákon neprikazuje občanom povinnosť mať vždy pri sebe svoj občiansky preukaz. A keďže takáto zákonná povinnosť neexistuje, policajt vám nemôže dať pokutu, lebo ste neporušili žiadny právny predpis.

Ak pri sebe práve nemáte doklad totožnosti, môžete policajtovi inak vierohodne preukázať meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska. Či to však bude stačiť, záleží už na policajtovi. Ak odmietnete preukázať svoju totožnosť, alebo sa neviete preukázať, môže vás policajt predviesť na útvar Policajného zboru za účelom zistenia vašej totožnosti. V prípade, že do 24 hodín vašu totožnosť nezistí, vás musí prepustiť. Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení noviel, § 18

Pre viac informácií si pozrite § 11 a § 14 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?