POKUTA Z RAKÚSKA

Bratislava,

Poštou mi prišla pokuta z Rakúska, pravdepodobne za prekročenie rýchlosti. Odkiaľ má rakúska polícia moju adresu? Majú slovenské úrady právo jej ju poskytnúť? Som povinný zaplatiť pokutu, keď je len v nemeckom jazyku? Nemali by mi ju poslať v slovenčine, keďže aj tá je úradným jazykom Európskej únie?

Odpoveď

Od konca roka 2013 si členské štáty EÚ môžu vymieňať údaje o registrácii vozidiel v súvislosti s týmito vážnymi dopravnými priestupkami: prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti, jazda pod vplyvom alkoholu, nepoužitie bezpečnostného pásu alebo alebo iného zadržiavacieho zariadenia, jazda na červenú, nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu, jazda pod vplyvom návykovej látky, nepoužitie ochrannej prilby, nedovolené použitie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia vozidla.

Čo sa týka jazyka, v ktorom sú informácie o deliktoch zasielané, zákonné úpravy sa naprieč Európou rôznia. Slovenský zákon napríklad káže posielať tieto informácie v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované. Rakúski policajti takúto povinnosť nemajú, preto vám nemusia posielať písomnosti v slovenčine. 

Pre viac informácií si pozrite § 61 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ, z ktorej zákonná úprava vychádza.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?