POKUTA MIMO ÚZEMIA SR

Bratislava,

Keď dostanem pokutu v inom členskom štáte EÚ, musím ju zaplatiť? Aký by mi hrozil postih?

Odpoveď

Dopravné predpisy sú v každom členskom štáte EÚ rozdielne a je potrebné ich dodržiavať.

Ak sa dopustíte dopravného priestupku v hociktorom štáte EÚ a následne vás zastavia policajti, je vždy finančne výhodnejšie pokutu na mieste v blokovom konaní zaplatiť. Rovnaké princípy platia vo väčšine štátov EÚ. V prvom rade sa polícia bude snažiť udeliť blokovú pokutu, s výnimkou závažnějších priestupkov, kde to právny poriadok konkrétneho štátu vylučuje. 

Ak by ste pokutu v blokom konaní odmietli zaplatiť, čakalo by vás správne konanie, ktoré by sa mohlo skončiť uložením vyššej pokuty v porovnaní s blokovým konaním.

Zaplatiť pokutu na mieste v inom členskom štáte EÚ síce nemusíte, ale keď tak neurobíte, správne konanie v tomto štáte vás neminie a hrozí, že uložená finančná sankcia môže byť niekoľkonásobne vyššia oproti samotnej blokovej pokute.

Ak sankciu uloženú v správnom konaní neskôr dobrovoľne neuhradíte, pri opätovnom vstupe na územie takéhoto štátu EÚ sa vystavujete ďalšiemu sankčnému postihu zo strany polície alebo iných štátnych orgánov, kde budete mať záznam.

Navyše, v niektorých prípadoch sa takáto situácia môže skončiť aj zabavením vášho motorového vozidla.  

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?