PARKOVANIE NA CHODNÍKU

Bratislava,

Môžem stáť na chodníku pri ceste, na ktorej je zákaz zastavenia? Vzťahuje sa zákaz aj na chodník, alebo platí iba pre vozovku?

Odpoveď

Chodník je z hľadiska cestného zákona súčasťou cesty. Platí tiež, že vodič nesmie na chodníku zastaviť a stáť, ak nie je dopravnou značkou alebo dopravným zariadením určené inak, alebo ak pri parkovaní neostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. 

V zóne so zákazom zastavenia alebo státia či s plateným alebo regulovaným státím môže však na chodníku parkovať len bicykel alebo motocykel. Aj ten však musí nechať voľnú šírku chodníka najmenej 1,5 m.

Preto v zóne, kde je zastavenie alebo státie vozidla zakázané, nemôžete na chodníku autom parkovať, ani ak ponecháte predpísanú voľnú šírku chodníka.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?