OTVÁRANIE SÚKROMNÝCH LISTOV MANŽELKOU

Bratislava,

Dobrý deň, momentálne v spoločnosti rezonuje kauza otvárania osobných listov poslancov. Chcel by som sa opýtať, či mi napríklad moja zvedavá manželka môže čítať moje súkromné listy, prípadne moje maily a SMS správy.

Podľa čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, do rodiny domova alebo korešpodencie, ani útokom na svoju česť a povesť. Každý má právo na ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom. 

Ústava sa vzťahuje aj na manželky a priateľky, aj keď sme si vedomí, že vymožiteľnosť a prijímanie prípadných sankcií môže byť problematické, nehovoriac o medziľudských vzťahoch. 

Na porušenie listového tajomstva pamätá aj trestný zákon, ktorý v § 196 hovorí: "Kto úmyselne poruší listové tajomstvo vyzvedaním alebo otvorením uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovanej poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky."

Samozrejme, ak sa v domácnosti vzájomne dohodnete na tom, že si dôverujete a môžete si vzájomne čítať svoje listy a správy, potom takýto problém nevznikol.

Ak nemáte v domácnosti dohodu, nechcete riešiť záležitosť rovno trestným právom a máte zvedavú manželku alebo priateľku odporúčam ako prevenciu inštalovať si viaceré aplikácie na ochranu počítača alebo mobilného telefónu, napríklad také, ktoré sprístupnia súkromnú konverzáciu len na základe odtlačku prstu alebo iných bezpečnostných poistiek.

Foto: pixabay.com

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?