OSOBNÁ PREHLIADKA

Bratislava,

Poraďte mi . Môže ma policajt bez dovodne skontrolovat a prehladavat na ulici? ak ano za akych podmienok a a aky nalez by mal o tom vystavit .Stava sa mi ze ma zastavuju prehľadajú a potom bez vysvetlenia pustia. Dakujem

Odpoveď

Nedotknuteľnosť vás a vášho súkromia sa podľa zákona vzťahuje na všetky veci, ktoré máte pri sebe, a teda aj na oblečenie.

Osobnú prehliadku môže policajt vykonať len vtedy, ak má dôvodné podozrenie, že vlastníte dôležitú vec v súvislosti s trestným konaním. Musí mať však súhlas súdu alebo prokurátora. Osobnú prehliadku vždy vykonáva osoba rovnakého pohlavia, ktorá potom spíše písomnú zápisnicu.

Policajt má právo presvedčiť sa, či nemáte pri sebe zbraň. Ak ju máte, bude vám odobratá, pretože môže byť nebezpečná a ohrozovať život a zdravie policajtov. V tomto prípade už ale ide o bezpečnostnú prehliadku, nie osobnú.

Pokiaľ nie ste zadržaný, zatknutý, alebo braný do väzby, bezpečnostná prehliadka sa musí vykonať zákonne – len ohmatom. Ak by sa u vás našla podozrivá vec, polícia bude od vás požadovať vysvetlenie. Ak by bola vec dôležitá pre trestné konanie, ste povinný ju vydať polícii. Inak vám môže byť odňatá. O zákroku sa následne spíše záznam na polícii.

Ústava SR, článok 16, ods. 1

Trestný poriadok v znení noviel, zákon č. 301/2005 Z.z.

Z. z. o Policajnom zbore v znení noviel, zákon č. 171/1993, § 22, § 24, § 25, § 26

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?