OSOBNÁ PREHLIADKA LEN NA ZÁKLADE VÝZORU

Bratislava,

Môže ma po prijatí nových protiteroristických zákonov policajt prehľadať len na základe môjho výzoru? Totiž, mám zdravotné problémy a pri kontakte s cudzou osobou, teda aj s policajtom, znervózniem a roztrasiem sa. Môže policajt prehliadku vykonať na súkromnom pozemku, ak nemá povolenie na vstup od majiteľa? 

Odpoveď

Musím vás poopraviť: žiadny antiteroristický zákon NR SR neschválila. Schválila len čiastkové novely platných zákonov, ako je Trestný zákon, Trestný poriadok, zákon o SIS či zákon o VOS.

V zákone o policajnom zbore sa novela týka len § 23 a upravuje len oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku a vecí, batožiny a nákladu, ktoré sa v ňom prepravujú, ak je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.

Ustanovenia týkajúce sa osobnej prehliadky osôb a oprávneného vstupu na cudzí pozemok alebo do obydlia osôb zo strany polície však ostali bezo zmeny. 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?