OSLOBODENIE OD POVINNOSTI POUŽÍVAŤ BEZPEČNOSTNÉ PÁSY V AUTE

Bratislava,

Dobrý deň, je povinný taxikár, keď ma vezie mať zapnutý bezpečnostný pás v aute ?

Výnimky z používania bezpečnostných pásov su taxatívne vymenované v zákone č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Takúto výnimku má aj vodič vozidla taxislužby, ale len pri zmluvnej preprave osôb v obci. Mimo obce ich musí používať. Táto výnimka však tiež neplatí, ak je vodič taxíku na mieste, ktoré je chránené airbagom.

Zákon v § 8 ustanovuje, že osoba na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použť, toto neplatí pre:

- vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a prepravované osoby, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh,

- inštruktora autoškoly, kotrý vykonáva výcvik na vedenie motorového vozidla alebo skúšku z odbornej spôsobilosti,

- osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie zariadenie podľa osobitných predpisov,

- vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,

- osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov, takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?