ODSTAVENIE AUTA POLÍCIOU

Bratislava,

Dobrý deň.

Som povinný zastaviť aj na výzvu posádky neoznačeného vozidla, keď nie je možné s istotou určiť, že sa jedná o vozidlo policajného zboru? Ďakujem, Andrej

Odpoveď

Každý je povinný poslúchnuť výzvu policajta, ktorý je riadne označený. Toto označenie však nepredstavuje len uniformu. Policajt môže byť aj v civilnom oblečení, musí byť ale vybavený náramennou páskou s nápisom POLÍCIA. Takto označený policajt môže aj v neoznačenom aute zastavovať vozidlá pomocou ruky a aj z vozidla, pričom musí byť takáto páska pre zastavovaného vodiča dostatočne viditeľná.

Povinnosť zastaviť svoje motorové vozidlo na základe výzvy posádky iného motorového vozidla (ktoré nie je označené nápisom „Polícia“ a vo farbách policajného zboru) máte aj vtedy, ak je výzva posádky na zastavenie preukazovaná zvukovými signálmi charakterizujúcimi políciu a tiež svetelnými signálmi s nápisom „Stop polícia“. Tie používa polícia práve za účelom odlíšenia jej služobného zákroku od akýchkoľvek iných výziev tretích osôb ako účastníkov cestnej premávky.

Ak vznikne pochybnosť o príslušnosti policajta k Policajnému zboru, občan má právo policajta vyzvať, aby preukázal svoju príslušnosť k polícii služobným preukazom alebo odznakom kriminálnej polície. Toto nie je možné uplatniť u niektorých špecializovaných služieb Policajného zboru, napríklad u „kukláčov“.

Žiadna právna norma vám neukladá povinnosť zastaviť svoje motorové vozidlo na základe výzvy posádky iného motorového vozidla (účastníka cestnej premávky), naviac  neoznačeného nápisom „Polícia“ a vo farbách policajného zboru.

Na zastavovanie však polícia nemusí používať označené vozidlo.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?