ODŠKODNÉ ZA PÁD NA ZĽADOVATELÝCH SCHODOCH

Bratislava,

Následkom pádu na zľadovatelých schodoch pred bytovým domom som utrpela úraz, kvôli ktorému som viac ako 2 mesiace ostala doma. Môžem od správcu domu žiadať odškodné alebo náhradu ušlej mzdy?

Odpoveď

Odpoviem len stručne, keďže otázka nie je komplexná z pohľadu možného plnenia vo vzťahu k Vašej osobe. Ak ste boli poistená pre prípad úrazu, náklady na liečenie, bolestné a podobne by Vám boli plnené z poistky. Ak ste pre prípad úrazu poistená neboli, všetky náklady spojejné s úrazom - náklady na liečenie, doplatok ušlej mzdy a iné - by mal uhradiť správca budovy zo svojich peňazí alebo z poistného plnenia. V tom prípade však celé bremeno dôkazu leží na Vašej strane. Budete musieť preukázať, že Váš úraz bol následkom pádu na zľadovatelých a neupravených schodoch predmetného bytového domu. Ak po predložení dôkazov nepríde zo strany správcu k dobrovoľnému plneniu, neostane Vám iná možnosť, ako správcu budovy zažalovať o svoje nároky na príslušnom súde.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?