ODOVZDANIE OSOBNÝCH VECÍ

Bratislava,

Kedy som povinný vydať policajtovi osobnú vec?

Odpoveď

Policajtovi ste povinný vydať dobrovoľne nielen osobnú vec, ale hocijakú hnuteľnú vec, ktorá je dôležitá pre trestné konanie. Pritom nemusíte byť ani vlastníkom veci, ktorú vydávate. Stačí ak ju máte k dispozícii. Ak vás vyzvú, ste povinný vec predložiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu. Ak dobrovoľne nevyhoviete, môžu vám vec proti vašej vôli odňať a naviac, hrozí vám aj poriadková pokuta či disciplinárne konanie. O dobrovoľnom vydaní veci sa spíše zápisnica s opisom veci a príslušný orgán vám následne vydá jej potvrdenie alebo opis zápisnice. Trestný poriadok, § 89

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?