NOČNÝ KĽUD A ŠTEKAJÚCE PSY

Bratislava,

Je rušením nočného kľudu, ak po 22:00 venčím psa a kvôli tomu sa rozštekajú ostatné psy v obci?

Odpoveď

Nočný kľud tým nerušíte. Jednak takéto konanie nedosahuje potrebnú intenzitu obťažovania, jednak neovplyvníte správanie cudzích psov. Psy sa často rozštekajú, aj keď človek ide po ulici sám. Tak to vlastne má byť. Ľudia predsa chovajú strážne psy práve na to, aby svojím štekotom hlásili majiteľovi, že sa niečo deje. Obecne platí, že od od 22:00 do 06:00 sú občania povinní zamedziť vzniku a šíreniu hluku, ktorý je možné regulovať. Hlučnosť prejavov osôb sa musí obmedziť na mieru primeranú miestu pobytu. Hudobné nástroje, rozhlasové a televízne prijímače sa môžu používať len takým spôsobom, aby nezúčastnené osoby neboli rušené. Hlukový limit pre obytné zóny cez noc je 45 decibelov.

 

Pre viac informácií si pozrite § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?