NEPRIMERANÝ POLICAJNÝ ZÁKROK

Bratislava,

Ak príslušníci polície SR použijú pri zákroku neprimeranú fyzickú silu, máte právo sa fyzicky brániť a spacifikovať ich?

Odpoveď

Je dôležitým faktom, že hovoríme o príslušníkoch polície SR, teda policajtoch a naviac pri výkone ich služobného zákroku, ktorí súčasne majú aj postavenie verejného činiteľa. Pri výkone svojej činnosti by mali dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt navyše povinný doržiavať i kódex policajta.

Niektoré zákony, medzi inými aj zákon o Policajnom zbore, dávajú policajtom o niečo viac práv ale aj povinností ako bežným občanom, aby si tieto svoje zákonné povinnosti mohli riadne plniť. Takto poskytnuté práva však policajti nesmú zneužívať a porušovať. Ak by sa tak stalo, sú zodpovední za takéto svoje zlyhanie a môže byť voči nim vyvodená adekvátna zodpovednosť, či už disciplinárna alebo aj trestná.

Policajt je pri plnení služobných povinností stále verejným činiteľom, to v prípade, že si povinnost plní v súlade so zákonom alebo nie. Takéto osoby požívajú zvýšenú ochranu zo strany všetkých zákonov, najmä Trestného zákona. Teda, aj keď policajt porušuje zákon, je stále verejným činiteľom.

Občan je povinný uposlúchnuť výzvy policajta a zdražať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo v rozpore s výzvou. Takýmto svojim aktívnym konaním a bránením sa proti konaniu policajta ako verejného činiteľa, by ste mohli spáchať trestný čin útoku na verejného činiteľa. Podľa zákona sa ho dopustí ten, kto použije násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa a potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

Spôsob fyzickej obrany  proti neprimeranému konaniu policajtov nie je je vhodný, lebo takýmto konaním len dáte ich konaniu legitimitu (policajti môžu tvrdiť, že tak museli postupovať, lebo vy ste kládli aktívne fyzický odpor a neuposlúchli ste ich výzvu). Naviac, ak voči polícii použijete násilie, budete čeliť obvineniu z útoku na verejného činiteľa.

Najlepší spôsom pri neprimeranom zákroku zo strany polície je zadokumentovať ich konanie nahratím alebo nafotením, poprípade viacerými svedeckými výpoveďami zúčastnených ľudí a takéto konanie policajtov oznámiť najlepšie na inšpekciu MV SR.

 

Z. z. o Policajnom zbore v znení noviel, zákon č. 171/1993, § 8 ods. 1 

Trestný zákon, § 323 ods. 1

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?