NEPLATNÝ OBČIANSKY PREUKAZ POČAS POBYTU V ZAHRANIČÍ

Bratislava,

Dobrý večer, nachádzam sa v zahraničí a z tohto dôvodu mám občiansky preukaz prepadnutý už nejakých 5 rokov. Chcela by som sa opýtať aká bude za to pokuta ? Teraz v apríli sa chystám ho obnoviť. Ďakujem veľmi pekne.

Podľa §11 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch je občan povinný požiadať okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu; ak ide o neplatnosť občianskeho preukazu alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska. Môže o to požiadať aj zastupiteľský úrad v zahraničí a ak ide o vydanie nového občianskeho preukazu najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu alebo z dôvodu zmeny trvalého pobytu, môže požiadať aj prostredníctvom portálu ministerstva vnútra. Rovnako je občan povinný odovzdať okresnému riaditeľstvu neplatný občiansky preukaz.

Za priestupok, na ktorý sa pýtate v otázke môžete dostať pokutu do 33 eur. Keďže stiuáciu, ktorú popisujete môžete riešiť aj na príslušnom zastupiteľskom úrade, pobyt v zahraničí vás neospravedlňuje.

Táto pokuta sa týka naslednovných prípadov, ak občan:

  • neodkladne neodovzdá občiansky preukaz, hoci je povinný tak urobiť (napr. § 11 písm. h) a § 12 ods. 1, a 2 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov), 
  • ani po opakovanej výzve nepredloží doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu, 
  • nepožiada o vydanie občianskeho preukazu v lehote určenej týmto zákonom.

 Viac informácii o priestupkoch na úseku občianskych preukazov nájdete aj na http://www.minv.sk/?priestupky-na-useku-obcianskych-preukazov

 

Foto: vzor občianskeho preukazu z www.minv.sk

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?