NEŠIEL SOM PO DIAĽNICI, PRIŠLA MI POKUTA

Bratislava,

Prišla mi pokuta 150 eur za to, že som jazdil na diaľnici smerom na Zvolen bez diaľničnej známky. Nikdy som po tejto ceste nešiel. Poslali mi aj fotografiu a auto, ktoré odfotili je úplne iné ako škoda fabia, ktorú vlastním. ŠPZ na fotografii je okrem toho úplne rozmazaná. Ako môžu takto odsudzovať nevinného človeka ? Ako mám postupovať, keď sa chcem brániť ? 

Voči rozhodnutiu o priestupku sa môžete odvolať. V tomto prípade, ak preukázateľne nešlo o vaše motorové vozidlo sa odvolajte určite. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Treba ho podať do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Takéto odvolanie musí obsahovať všeobecné náležitosti, teda musí byť z neho zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Je dôležité zdokumentovať aj celú dôkaznú situáciu, rozmazanú SPZ na fotke alebo kópiu technického preukazu vášho vozidla, ktorého ste majiteľom.

 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?