NATÁČANIE POLICAJTA

Bratislava,

Mám právo natáčať policajta, aj keď s tým nesúhlasí? Platí to isté aj v prípade pracovníka SBS?

Odpoveď

Ak sa fotografia alebo nahrávanie robí pri výkone verejnej funkcie alebo výkone verejných vecí, máte právo fotografovať, alebo natáčať bez obmedzenia, bez ohľadu na účely, za akých sa fotografia vyhotovuje a bez súhlasu policajta. Výkon verejných vecí nepodlieha ochrane súkromia.

V prípade príslušníka SBS je situácia diametrálne odlišná, pretože tu platí právny režim ako pre ostatné fyzické osoby. Tu by ste už potrebovali privolenie druhej strany na jej natáčanie. Zamestnanci SBS sú občania v pracovnoprávnom vzťahu k svojmu zamestnávateľovi, teda súkromnej bezpečnostnej službe, ktorá túto činnost vykonáva buď ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba. Takéto osoby nemajú postavenie verejného činiteľa, ako je to pri policajtovi.

Ak chcete natáčať príslušníka SBS, uvedomte si, že je ako každý iný zamestnancom súkromnej obchodnej spoločnosti, a preto musíte mať od neho súhlas.

 

II. ÚS 44/00

Občiansky zákonník, § 11 až § 16 o ochrane osobnosti

Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 473/2005

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?