NATÁČANIE NEPORIADNYCH VODIČOV

Bratislava,

Mám právo nahrať nezodpovedných vodičov a poslať video na policajný inšpektorát? Budú potrestaní?

Odpoveď

Natáčať na kameru, resp. autokameru môže človek len pre vlastnú potrebu pre prípad ochrany svojich práv a záujmov (napr. ak bol účastníkom dopravnej nehody, poškodenia svojho vozidla alebo iného incidentu, pri ktorom boli jeho práva porušené, alebo mu vznikla škoda).

Video nesmie byť sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe a nesmie byť ani zverejnené, pričom lehota na jeho uchovanie je 15 dní od vyhotovenia. Po tejto lehote musí byť zlikvidované.

Ak splníte tieto kritéria, alebo osobné údaje tretích osôb získate s jej výslovným súhlasom, nebude vaše konanie v rozpore so zákonom.

Súhlas nie je potrebný, iba ak ide o úradné účely na základe zákona, vedecké a umelecké účely, alebo tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

V prípade nerešpektovania kritérií má tretia osoba právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorú určí súd.

 

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení noviel

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení noviel

Občiansky zákonník o ochrane osobnosti, §§ 11 až 16

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?