NAPADNUTIE V RODINE A NEKONANIE POLÍCIE ?

Bratislava,

Mali sme v rodine problém - brat v noci napadol matku, volala som políciu, oni mu však nedali ani len pokutu. Aké mám možnosti, keď dom v ktorom bývam vlastním s bratom pol na pol a polícia povedala, že ho nemôžem vyhodiť, lebo vlastním len pol domu. Čo mám robiť a ako situáciu riešiť ak sa znova zopakuje ?

Dobrý deň, z opisu situácie bude najlepšie podať trestné oznámenie, ak sa situácia nedá dlhodobo riešiť a násilie môže eskalovať. Týranie blízkej osoby rieši Trestný zákon v § 208. Podľa neho sa tohto skutku dopustí ten, kto blízkej osobe spôsobí fyzické alebo psychické utrpenie "bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť, alebo bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania."

Ak máte pocit, že polícia mala v tomto prípade konať, ale nekonala, môžete podať sťažnosť na inšpekciu policajného zboru. Týranie blízkej osoby je trestný čin pri ktorom má štát a jeho orgány povinnosť poskytnúť obetiam pomoc.

 

 

 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?