NAHRÁVANIE TELEFONICKÉHO ROZHOVORU

Bratislava,

Mám zo zákona povinnosť informovať druhú stranu, ak si nahrávam telefonický rozhovor?

Odpoveď

Áno, ak si chcete nahrať súkromný telefonický rozhovor medzi fyzickými osobami, je potrebné vopred získať od druhej strany súhlas.

Ak by ste si chceli nahrať rozhovor napríklad s úradníkom, pričom obsah rozhovoru by sa týkal profesijného prejavu (napríklad riešenia obchodných záležitostí), súhlas na zhotovenie a použitie nahrávky nepotrebujete. 

V prípade vyhotovenia a použitia nelegálnej nahrávky, na ktorej sú zachytené súkromné prejavy osôb, sa vystavujete možným postihom a sankciám na poli súkromného aj trestného práva.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?