MUSÍM DRON ZAREGISTROVAŤ?

Bratislava,

Zvažujem kúpu drona s možnosťou vyhotovovania videozáznamu, resp. fotografií a so vzletovou hmotnosťou do 20 kg. Chcem ho používať len na súkromné účely. Musím dron aj tak zaregistrovať na dopravnom úrade?

Odpoveď

Dron do 20 kg môžete používať bez akýchkoľvek povolení. Samozrejme, aj s takýmto dronom musíte dodržiavať všeobecné pravidlá používania bezpilotných lietadiel. 

Medzi ne patrí napríklad zodpovednosť za technický stav drona, zodpovednosť za vykonanie letu, oboznámenie sa so stavom využitia leteckého priestoru pred vykonaním letu a udržanie vizuálneho kontaktu s dronom počas letu. Dron sa tiež od vás môže vzdialiť maximálne na 1000 m a letieť vo výške maximálne 100 m.
 
Pod pojmom nekomerčné využite drona sa rozumie jeho prevádzka len na rekreačné a športové účely ako modelu lietadla. Ak však na váš dron zamýšľate nainštalovať fotoaparát alebo kameru, prevádzka sa mení na komerčnú. Vy ste tak povinný pred prvým letom získať povolenie na vykonávanie leteckých prác od Dopravného úradu SR a povolenie od Ministerstva obrany SR.

Na to, aby ste povolenie získali, musíte dron zaevidovať na Dopravnom úrade SR. Navyše, prevádzkovateľ drona musí byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti dron riadiť a musí vypracovať prevádzkovú príručku.

Po získaní povolenia od Dopravného úradu SR je potrebné získať povolenie od Ministerstva obrany SR, za ktoré zaplatíte 600 €. Do vydania osvedčenia je dron možné prevádzkovať len ako model lietadla.

Ak by ste sa rozhodli kúpiť dron ťažší ako 20 kg, museli by ste ho zaevidovať na Dopravnom úrade SR a uzavrieť preň poistenie. Prevádzkovateľ takéhoto drona musí byť navyše držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?