MÔŽE MA POLICAJT ZASTAVIŤ BEZDÔVODNE?

Bratislava,

Môže ma policajt zastaviť bezdôvodne, alebo musí mať vždy nejaký zákonný dôvod? 

Odpoveď

Bezdôvodne vás zastaviť nemôže. Podľa § 23 ods. 2 zákona o Policajnom zbore je policajt oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku,

a)    ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin,

b)    pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných látkach, psychotropných látkach, jedoch, prekurzoroch, jadrových alebo iných rádioaktívnych materiáloch, vysokorizikových chemických látkach a vysokorizikových biologických agensoch a toxínoch a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou,

c)    pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice alebo neoprávneného pobytu.

Policajti však zväčša zvyknú vozidlá zastavovať a kontrolovať v rámci dopravno-bezpečnostných akcií. Vtedy vyššie uvedené zákonné dôvody nepotrebujú. 

ÁNO

Máte právo vedieť, že používame cookies, aby sme vám poskytovali stále lepšie služby. Súhlasíte?